KONTAKT

TBS "SELENUS" sp. z o.o.
01-903 Warszawa
ul. Marii Dąbrowskiej 15
telefony:
022 669 79 55
022 633 47 98
0601 23 76 23
e-mail: biuro@selenus.pl
 
NIP: 525-21-97-654
REGON 012673190
KRS 0000174358
Wysokość kapitału zakładowego 52 000,00 PLN
 
Konto
KREDYT BANK S.A. I O/Warszawa Filia 1
27 1500 1012 1210 1009 6507 0000